Riješavanje reklamacija

Članom 25. – član 31 Zakona o zaštiti potrošača RS definiše se način, uslovi i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) kupca/potrošača zbog nesaobraznosti prodaje proizvoda/usluge  putem sajta opposite-fashion.ba i ostvarivanja prava kupca/potrošača na prigovor. Zahtjev za reklamaciju može se dostaviti poštom na sledeću adresu: OPPOSITE d.o.o. Banja Luka, 78000 Banja Luka, Ul.Dunavska br. 1c.

 

Prilikom podnošenja ZAHTJEVA ZA REKLAMACIJU  kupac/potrošač je dužan da:

- Dostavi popunjen reklamacioni list, a koji je moguće preuzeti (ovde).

- u reklamacionom listu navede razloge reklamacije i ponudi način rješavanje iste;

Osnovanost zahtjeva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija.

Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od sedam (7) radnih  dana od dana prijema iste.

Artikal koji vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe Intereuropa. Pomenutu kurirsku službu možete pozvati putem broja telefona: 051/346 722 radnim danima od 08:00 - 16:00h i dogovoriti preuzimanje pošiljke. Roba se šalje sa naznakom: Opposite doo na adresu: Banja Luka , TC Delta Planet Bulevar Srpske vojske 8 lokal 19 066 583831

Za sve dodatne informacije, na raspolaganju Vam je naš Korisnički servis na broju 066/313 388


Idi na početak stranice
>